Fiba Portföy Yatırım Fonları

Fiba Portföy
FZJ
Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
Fon Kodu FZJ
Fon Kuruluş /Yönetim Tarihi 05.10.2021
Fon Büyüklük 5.038.131,59
Karşılaştırma Ölçütü Fon’un eşik değeri olarak %100 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi belirlenmiştir.
Şemsiye Fon Türü Fon Sepeti Fonu
İhbar Süresi (Alım/Satım) (İş Günü) T+1/T+2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1,55
Nereden Alıp Satabilirim Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır.

Fon Risk Seviyesi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Fon İçeriği

Yatırım Stratejisi

Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Getiri

Fonlarda fiyatlar gün bitiminden sonra hesaplandığı için iki tarih arası getiri hesaplanırken son tarih içinde bulunduğumuz gün değil, bir önceki biten günün tarihi olmalıdır.
Belirtilen risk değeri veri sağlayıcı kurum tarafından hesaplanan risk değeridir. Fonun risk değerinden farklılık gösterebilir.

Getiri Grafiği