Fiba Portföy Yatırım Fonları

Fiba Portföy
FBN
Fiba Portföy Safir Serbest Fon
Fon Kodu FBN
Fon Kuruluş /Yönetim Tarihi 30.12.2020
Fon Büyüklük 4,344,916.03
Karşılaştırma Ölçütü Fonun Eşik Değeri: %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1’dir
Şemsiye Fon Türü Serbest Şemsiye Fon
İhbar Süresi (Alım/Satım) (İş Günü) T+1/T+1
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık %) 1,95
Nereden Alıp Satabilirim Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu ve Fibabanka aracılığıyla yapılır. Fon, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformunda işlem görmemektedir.

Fon Risk Seviyesi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Fon İçeriği

Yatırım Stratejisi

Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Getiri

Fonlarda fiyatlar gün bitiminden sonra hesaplandığı için iki tarih arası getiri hesaplanırken son tarih içinde bulunduğumuz gün değil, bir önceki biten günün tarihi olmalıdır.
Belirtilen risk değeri veri sağlayıcı kurum tarafından hesaplanan risk değeridir. Fonun risk değerinden farklılık gösterebilir.

Getiri Grafiği

Fonun Özellikleri ve Tavsiye Edilen Değerlendirme Süresi

Tavsiye Edilen Karşılaştırma Dönemleri

 • Günlük
 • Haftalık
 • Aylık
 • 3 Aylık
 • 6 Aylık
 • Yıllık